Leveringsvoorwaarden

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing.